Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 9 april, 2008

Höger och vänster hand

Ibland kan jag förundras över skillnaden mellan teori och praktik. Eller kanske det är skillnaden mellan politik och förvaltning som fascinerar mig. Eller så är det helt enkelt mitt professionella intresse för styrsystem som gör sig gällande.

Jag pendlar. Det är enligt de styrande (politiker) bra och något som fler borde göra för att nödvändiga miljö- och klimatmål ska kunna uppnås.

Jag bor på landet. I alla fall utanför den allmänna infrastrukturen, så jag inleder denna resa med att ta bilen in till samhället. Att resa till och från arbetet, bilresa, parkering, promenad till tåg, byta till tunnelbana, promenad till jobbet tar mig ca 2½ timme per dag. Av naturliga skäl så är jag inte särskilt intresserad av att förlänga denna restid. Att cykla till tåget, vilket åtminstone under barmarksperioden skulle vara möjligt, innebär en restid på över 3 tim. dag.

(Att bo ute i landet är antagligen mycket bättre.)

Ett riktigt nålsöga där jag bor är tillgången på infartsparkeringar. Den är inte tillräcklig, delvis beroende på att många använder infartsparkeringen som boendeparkering. Antingen för att det saknas boendeparkering eller så är de för snåla för att betala för boendeparkering.

Igår när jag kom in till samhället en stund tidigare än vanligt konstaterade jag att sommarförarna hade tagit fram sina bilar. Det fanns inte en p-plats på någon av infartsparkeringarna runt stationen. Det slutade med att jag fick köra till en annan station där en stor infartsparkering har byggts. Det tog mig en halvtimme extra. No fun!

Idag var jag ännu tidigare på plats och fick tag på en p-plats. Men, när jag hämtade bilen upptäckte jag att det var uppsatt skyltar på en hel rad av platserna. De har övergått till att bli boendeparkering för en bostadsrättsförening.

Det är ju i och för sig bra att det blir fler boendeparkeringar. Men inte på bekostnad av infartsparkeringarna! Nu undrar jag igen, hur tänker de? Vet höger hand om vad den vänstra gör?

Read Full Post »