Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 8 maj, 2008

Oengelsk matta

Engelsmän har ett särskilt förhållande till sina gräsmattor. Där ligger till och med min gräsmatteälskande svåger i lä. De ska promp ha en gräsmatta, och den ska innehålla gräs, inte bara vara grön. Alla engelsmän med självaktning som har en plätt som det kan odlas gräs på, har gräs på denna plätt. Sedan kalkas det, gödslas, rivs mossa och klipps för glatta livet. Nåde den som har ogräs i mattan.

När jag som mycket ung besökte goda vänner i London tittade jag fascinerat på den lilla gräsplätten, på kanske sex kvadratmeter, som fanns utanför lägenheten i bottenvåningen. Den hade ett mycket ovanligt spiralmönster som syntes väldigt tydligt ifrån fönstret i gästrummet. Jag frågade naturligtvis hur det kom sig och fick till svar att han som bodde där inte hade någon gräsklippare utan han ägnade helgerna åt att klippa gräset med en häcksax. Jag älskar England och engelsmän, men ibland undrar jag om inte lösa skruvar är allmänt förekommande.

Japanerna har å andra sidan ett lika säreget förhållande till det gröna. Här är gräset i sig ogräs som ska rensas bort när de försöker åstadkomma perfekta mossmattor.

Vår trädgård, som har stora uppvuxna ekar och ädelbarrträd, lämpar sig bättre för den japanska typen av gröna mattor än den engelska typen. Men faktum är att nog både japaner och engelsmän skulle tycka att värre matta än så här går det nog inte att få. Här växer mycket annat än gräs och mossa. Själv tycker jag att den är som vackrast så här års när den lyser blå av all blommande veronika.

Read Full Post »