Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 21 juni, 2008

Boken som ingen lästeBöcker inom det vetenskapshistoriska området tycker jag är trevliga att läsa. I min bokhylla hittar man flera av Dava Sobels titlar, ”Longitude” och ”Galileos dotter”; Simon Singhs bok ”Fermats gåta” finns också där. När jag sprang på denna bok på rean så var det därför ganska naturligt att den slank ned i korgen. Titeln var ju dessutom oemotståndlig, ”Boken som ingen läste”.

Jag förväntade mig en trevlig berättelse om Nicolaus Copernicus och hur han kom fram till sin hypotes om att solen var solsystemets centrum. Med stigande förvåning insåg jag när jag började läsa den att det var inte alls vad boken handlade om.

Det här måste vara den ultimata boken för en boknörd. Boken handlar nämligen om författarens flera decenniers långa projekt att inventera samtliga exemplar av Copernicus bok ”De Revolutionibus”, både den första Nürnberg-upplagan från 1543 och den andra upplagan från Basel 1566. Och inte nog med det, han skulle ta reda på vilka som hade läst böckerna. Vad som i mina ögon tycktes vara ett ganska hopplöst projekt men som för en vetenskapshistoriker tedde sig både rimligt och angeläget.

Ursprunget till projektet sägs vara ett påstående av inte helt obekante Arthur Koestler om att ingen hade läst Copernicus bok. Gingerich beslöts sig att reda på hur det förhölls sig med den saken. Under projektets gång har han granskat 590 exemplar av boken i samlingar över hela världen. Både offentliga och privata. Av särskilt intresse för honom har Ex libris och läsarnas kommentarer i böckernas marginaler varit. Ett tecken på att boken har lästs. Själv får jag erkänna att jag aldrig skriver i böckerna jag läser och mitt ex libris sätter jag bara in om jag lånar ut boken. Det är kanske fel tänkt. Fast i och för sig läser jag väl sällan böcker av denna dignitet.

Boken är lite rörig tycker jag, det är inte helt lätt att följa logiken bakom olika slutsatser som författaren drar. Handlingen hoppar mellan decennierna. Men det är intressant att få insikt i hur mycket slutsatser som ändå kan dras ur kommentarer, handstilar etc. Vilka astronomer som kände varandra, vilka som var elever till vem. Hur de vetenskapliga hypoteserna kring solsystemet därmed kom att påverkas. Många andra kända namn som Kepler och Galileo dyker upp. Sverige visade sig ha tio exemplar av denna bok, varav ett exemplar har stulits och var försvunnet vid bokens tryckning 2004. Med hjälp av Gingerich dokumentation kommer den sannolikt att kunna identifieras när den väl dyker upp från den privata samling där boken sannolikt befinner sig nu.

Nästan lika intressant är de inblickar i hur en vetenskapsman ser på sig, sitt arbete och dess betydelse, som skymtar fram i texten. Boken ger också stora insikter i hur inkunabler tillverkades och hanterades historiskt och hur de idag förfalskas och säljs på auktion. Författaren försöker sig också på att beräkna upplagornas storlek baserat på kunskap om dåtida tryckningskonst.

Efter att nyligen ha läst Lev Grossmans ”Codex” som ju handlar om jakten på en försvunnen bok kändes det som en otrolig tillfällighet att denna bok visade sig vara bokjakt i kubik. Ännu märkligare kändes det när det visade sig att en av böcker som Gingerich säkerligen har granskat såldes på auktion häromdagen.

Read Full Post »