Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 9 september, 2008

Tisdagsförströelse 29

Förra veckans citat kom från Tom Wolfes ”En riktig man”, eller ”A Man in Full” som den heter i original.
Det var Översättarehelena och Marianne ganska snabbt inne på.

Mariannes senaste fredagscitat på Caveat Lector har också inspirerat mig att denna vecka gräva fram ett citat från en bok som inte precis gavs ut igår. Hör ni, vad är det här?


”Då, missis, kan ni förstå mina känslor. Jag har mist tvänne barn, det ena efter det andra; de ligga begrafna på den plats, som jag nu lämnat. Denne gosse är den ende jag har kvar. Jag har icke sofvit en natt utan honom; han är mitt allt i alla. Han har varit min stolthet och min tröst dag och natt; och missis, de höllo på att taga honom ifrån mig, för att
sälja honom – sälja honom ned till Södern, missis: ett ensamt, värnlöst litet barn, som aldrig i sitt lif varit borta ifrån sin moder! Jag kunde inte uthärda det, missis; jag kände, att jag skulle duka under, om det skedde; och när jag hörde, att köpekontraktet var undertecknadt och att Harry var såld – då, missis, tog jag honom och flydde i natten! Och de förföljde mig – den karlen, som hade köpt honom, samt några af masters folk; de voro tätt efter mig, jag hörde dem. Då hoppade jag rätt ut på isen, och hur jag kom öfver, vet jag inte; det enda jag minns är, att en karl hjälpte mig upp på stranden.”

Read Full Post »