Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 26 november, 2008

David Gibbins – Heligt guld

Omslag Heligt guld

Omslag Heligt guld

I kölvattnet av ”Da Vinci-koden” har det dykt upp många böcker med jakten på historiska klenoder eller myter som det centrala temat. Det här är ytterligare en bok i den genren.

Denna spänningsroman rör sig kring frågan om vad som hände med skatterna i Jerusalems tempel och då särskilt Menoran, den sjuarmade ljusstaken som har ett särskilt symboliskt värde för judendomen. Genom olika fynd som arkeologen Jack Howard och hans kollegor gör på olika platser i världen, och kända genom allmänt kända fakta, spinns en historia. Vi får följa forskningsteamet från Medelhavet via Storbritannien och Grönland till Nord- och Sydamerika.

Författaren David Gibbons är marinarkeolog och efter att ha läst boken har jag ett betydligt bättre grepp om svårigheter och risker med marinarkeologiskt arbete; dykning vid stora fartygsleder, kring isberg, i grottsystem. Alla dessa miljöer hinner boken beta av.

Det finns många olika sätt att kommunicera historia, att förmedla den glädje som historia i dess olika skepnader ger och den fascination som de känner som professionellt arbetar med kulturarv. Arkivarier, bibliotekarier, arkeologer, etnologer och andra museianknutna. Ett sätt är naturligtvis att skriva en skönlitterär bok. Det ger frihet att spekulera och möjlighet att skapa en spänning som kanske inte alltid är accepterad i yrkeskretsarna. Frihet att tumma på källkritik och vetenskapliga belägg.

En svårighet är naturligtvis att det hos mig som läsare kan finnas en förväntan om att det som skrivs är mer sant än om någon som inte arbetar inom branschen har skrivit boken. Så behöver det naturligtvis inte vara. En arkeolog är inte med automatik historiker och har inte nödvändigtvis all den fackkunskap som krävs för att berättelsen ska bli trovärdig i alla de delar som kan kontrolleras. All ”fakta” som forskarna presenterar är ju också alltid tolkningar av mönster, fragment, källmaterial etc. Sanningen kan ha många ansikten.

Jag tyckte boken var trevlig om än lite ojämn. Mest tror jag att det beror på att jag inte upplevde boken som särskilt trovärdig och att det finns en viss inflation av sensationer. Som rollspelare så skulle jag säga att det avgjort var lite ”Monty Hall”*-känsla över boken. Att ett och samma forskningsteam skulle göra 4-5 ”århundradets fynd”, ”mest fantastiska fynd” etc. under loppet av några veckor-månader känns inte trovärdigt. Av samma skäl studsade jag till när jag läste att teamet förflyttade sig med hjälp universitetets privata flygplan mellan olika platser. Min egen erfarenhet av universitet, både nationellt och internationellt, är att mycket pengar har de inte. Och skulle de mot förmodan ha det så skulle de ha lagt det på forskningsprojekten, personal eller instrument, inte på ett flygplan.

Det som är lite irriterande, tycker jag, är att det hade krävs så lite för att göra boken mer trovärdig. Bara rent redaktionella saker, faktiskt. Som att inte varje gång påpeka hur fantastiskt ett fynd är; kanske låta teamets jakt på föremålen också bygga på andras upptäckter och inte låta dem upptäcka allt själva, låta resandet ta lite mer tid eller kanske låta gruppen tillhöra ett forskningsinstitution finansierat av en excentrisk miljardär. Vadå, det var fiktion, eller hur? Då kan man också trolla bort några av referensramarna som skulle skava för den som har viss bakgrundskunskap.

Personligen irriterar jag mig också på att, möjligen i ett anglosaxiskt perspektiv, så är alla vikingar norrmän vilket är den bild boken ger. I det stora hela spelar det kanske inte så stor roll men här hade jag förväntningar på att författaren hade grepp om det även om han inte är expert på området.

Boken var lättläst och om ni är roade av denna typ av böcker, och inte har några problem med det som jag hakade upp mig på, så ger den några timmar god avkoppling. Själv funderar jag på om inte författarens första bok om Atlantis ligger närmare hans eget kompetensområde och kanske därför har mindre av det som irriterade mig i den här boken.

* ”Monty Hall”- kampanj är en rollspelskampanj där spelarna överöses med fantastiska föremål som är svåra att överträffa.

Read Full Post »